Referencie:

  • Montហústredného kúrenia na Obecnom úrade v Abelovej ( montហ40 ks radiátorov, kompletný rozvod kúrenia, rozvod kúrenia železom, kompletná montហkotolne, montហkotla ATMOS DC 100-99 Kw)
  • Montហkompletného ústredného kúrenia aj s kotolňou v spol. BetaMont vo Zvolene (v novej prístavbe)
  • Montហkompletného ústredného kúrenia aj s kotolňou v budove spol. PemaxPlus v Banskej Bystrici
  • Montហrozvodu chladenia a strojovne v Stredoslovenskom ústave srdcovocievnych chorôb v Banskej Bystrici
  • Montហústredného kúrenia aj s kotolňou vo FitArene v Banskej Bystrici (bývala Billa pri autobusovej stanici)
  • Demontហstarých a montហnových radiátorov v rekonštruovanom obytnom dome na Kačici v Banskej Bystrici
  • Výmena tepelných hlavíc na radiátoroch v celom objekte budovy Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti v Banskej Bystrici
  • Demontហa montហkotolne v obytnom viacbytovom dome na Družstve v Poltári