Poskytujeme:

 • kompletnú montហpodlahového kúrenia

 • kompletnú montហklasického kúrenia

 • montaž solárnych systémov (setov)

 • montហa demontហklasických radiátorov

 • montហa demontហkotlov (plynový kotol, kotol na pevné palivo ako aj elektrický kotol)

 • montហkúrenia plast-hliníkom

 • montហkúrenia železom

 • vložkovanie komínov a napojenie na komín (týka sa to plynových kotlov)

 • napájanie tepelných clon

 • montហstropných panelových radiátorov

 • montហa demontហboilerov

 • montហvodovodného rozvodu pozinkovanými rúrami

 • montហvodovodného rozvodu plastom

 • montហvodovodného rozvodu plast-hliníkom

 • kompletnú montហodpadového rozvodu